Problemer med kidnummer og fiskekort 2010

Det har sneket seg inn en liten feil i våre kidnummer i forbindelse med utsending av fiskekort for 2010.

OFAs kidnumer består av seks tall. Dersom du har fem tall i ditt kidnummer legger du til en 0 foran, om du har fire tall i ditt kidnummer legger du til to 0’r.
Eks “Kidnummer: 99960”, ditt reelle kidnummer hos OFA vil være 099960.

Det var i forbindelse med en overføring mellom databaser at denne feilen snek seg inn, beklager ulempen det medfører!

Ps. Om du fortsatt møter på problemer ved betaling kan du også bruke “betal med melding”, eller rett og slett gå inn på vår nettbutikk og kjøpe kortet direkte der.

 

Vennlig hilsen

Magnus
OFA