Pressemelding: Tilstanden og tiltak i Akerselva

Pressemelding
Oslomarkas Fiskeadministrasjon
Tilstanden og tiltak i Akerselva
27.mai 2011
Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Torp – 92899135

Fagutvalget som er satt for å arbeide for å få livet tilbake i Akerselva fikk i møte 26 mai en gjennomgang av NIVAs foreløpige resultater fra fase 1 i den undersøkelsen som skal være klar 1 desember og som skal konkludere i forhold til livet i elva.

Fase 1 undersøkelsen viser at det er bra bestand av fjærmygg og steinfluer, men de viktige døgnfluene er helt fraværende.  Dette er selvsagt svært kritisk i forhold til å få fiskeyngel til å klare seg i elva.

OFA har fra dag 1 sagt at det beste ville være å sette yngelen i bekker oppstrøms Maridalsvannet.  Dette er blitt avvist av Fylkesmannen.  At OFA velger å sette ut yngelen er bare fordi at dette er det eneste alternativet til å destruere fisken.  OFA er ikke optimister i forhold til at yngelen vil klare seg, men det er pr dato eneste reelle mulighet.  Å sette yngelen nå vil mest sannsynlig også ha en negativ påvirkning på fremveksten av døgnfluene, dessverre.

26.mai ble det også foretatt elfiske i elva for å følge opp det begredelige resultatet som vi fikk umiddelbart etter klorutslippet da all fisk var død.
Av de 135.000 laks og ørret som OFA har satt ut de siste 3 årene fant man i går kun 3 levende ørreter. Det ble ikke påvist en eneste levende lakseyngel i hele elva. Dette er en bekreftelse på at klorutslippet har vært en katastrofe for fisken i elva.

Konstituert direktør i Vann –og avløpsetaten Per Kristiansen sier til NTB i dag følgende: ”klorutslippet har ikke påvirket tettheten av bunndyr” og ”det betyr at næringsgrunnlaget for yngelen er god”.  OFA vil understreke at disse utsagnene ikke medfører riktighet da den viktigste næringsdyrgruppen for fisken, døgnfluene, er helt borte.  Med andre ord har klorutslippet hatt en svært negativ effekt på tettheten av bunndyrene og føden for fisken er blitt dramatisk redusert.

OFA er glade for at situasjonen for enkelte arter synes å være bedre enn først antatt, men vil på det sterkeste understreke at dette bare er en foreløpig rapport og at det er altfor tidlig å slå fast at livet er tilbake i elva.