Pilk røya fra land

Sent om høsten straks før isen legger seg, samles det en del stor røye på gytevarpene. På steder der man kan nå disse fra land, kan det pilkes med en lang teleskopstang eller en 15 fots 2-hånds fluestang etter røya med røyeblink. 15 fots laksefluestenger er oftest lettere og mykere enn billige teleskopstenger. Bruk så lett stang som mulig, ellers blir man fort sliten i armen.

3 fishes

Dette er relativt moro selv om den kraftige stanga blir drøy iforhold til størrelsen på fisken. Å lande ei stor røye med denne type stang langs kronglete fjellskrenter er i hvert fall ikke så lett… Husk en lang hov. Eks. på lokaliteter der røya lever farlig om høsten: Hakkloa, Langvann, Trehørningen og Øyungen. Se Fiskekartboka, utg. 7., for røyevarp. Generelt gode plasser er steder der det er brått dypt inntil land. Utafor skrenter, store steiner osv. Det trenger ikke alltid være et kjent røyevarp for at man skal kunne få røyer der! Tidlig på morgenen kan man ofte se røyer med kraftige gytefarger helt inne på grunna, men de er ofte for sky til å bite når de svømmer grunt.

Gyterøya reagerer kraftig på røyeblinken, og det er kombinasjonen av å lokke/tirre fisken og agnet under som gjør at de biter. Å prøve f.eks duppmeite med maggot fungerer som regel dårlig. Maggot er bra agn. Men “vedmark”, trebukklarver er enda bedre.

Fish hanging

Gyterøye taper seg ikke like mye i kjøttkvalitet som gyteørreten. Gyteørret er uspiselig. Gyterøya er “grei nok”, men blankrøyene er suverent best. Dette er røyer som ikke skal gyte dette året. Disse er mye lysere i fargen. Blankrøye regnes av mange som den beste matfisken vi har i ferskvann. Det er vanlig å få slengere av blankrøye på varpene, selv om det er mest gyterøyer. Røyefisket går rett over i isfisking straks isen legger seg.