OFA tildelt Oslo Venstres Miljøpris for 2011

Oslo Venstre har delt ut sin miljøpris hvert år de siste 30 årene og er en pris som gir stor anerkjennelse.
Det var svært hyggelig å få en telefon fra Odd Einar Dørum hvor han orienterte om at OFA ble valgt ut, blant mange gode kandidater, til å motta miljøprisen for 2011

Dørum vektla spesielt det konstruktive arbeidet OFA har lagt ned i forbindelse med klorutslippet i Akerselva, gjennomføringen av rekrutteringsprosjektet Fiske i Storbyen der mer enn 20.000 barn fra Osloskolene har fått innføring i fiske og friluftsliv, og det viktige arbeidet som hvert år utføres i regi av mer enn 220 frivillige for å tilby Oslos innbyggere et godt fritidsfiske i Oslomarka.

Foruten en svært velkommen anerkjennelse av OFAs arbeid besto prisen av et flott bilde av kunstneren Bjørn Kaaks.