Nye publikasjoner 2010

Ny Fiskekartbok og Årbok for Oslomarka kan bestilles i den nye OFA-nettbutikken øverst på siden.

Fiskekartbok for Oslomarka 8.utg.

OFAs fiskeguide for Oslomarka!

Fiskekartboka ble utgitt for første gang i 1992 og ble en umiddelbar suksess!

Her foreligger 8.utgave. Boka gir en oversikt over alle vann, tjern og elver du kan fiske i med OFAs fiskekort. Hvert kartblad har tilhørende tabeller med info om hvilke arter som finnes i de ulike vannene med oppdaterte bestandsestimeringer. Denne utgaven inneholder også beskrivelser av vannene med lokal info som kan være nyttig i planleggingen av fisketuren din. I tillegg finner du bilder av alle fiskeslagene og de viktigste næringsdyrene.

 

Årbok for Oslomarka 2010

OFAs Årbøker gir et tilbakeblikk på fjorårets fiskesesong i Oslomarka. Her finner du en komplett oppsummering av utført kultiveringsarbeid, settefisklister, kalkingslokaliteter, fangstrapporter, resultater fra fiskekonkurransene, markarelaterte artikler, samt lokale områdebeskrivelser fra kultiveringslagene. Årbøkene deles ut som en takk til medlemmene på kultiveringslagene, grunneiere og OFAs samarbeidspartnere. De har også blitt et samleobjekt for mange ivrige markatravere. Mange fører også utsettingstallene i sine favorittvann inn i Fiskekartboka. Pris: 200,- + porto.

Tidligere utgaver koster kr. 50,- stk. (fra settefiskanlegget)

Fiskekartboka selges også i de fleste sportsbutikkene rundt Oslo (etter hvert). OFA kommer som vanlig til å ha en stand på Villmarksmessa 08.04.-11.04., her kan man også kjøpe bøkene og løse fiskekort.

Den nye fiskesesongen starter 01.04. OFA ønsker alle et godt nytt fiskeår i Marka! (Foto: Dag Ø.)