Sone 1 vann, NÆRVANN er merket med rødt på OFAkartene.
(se Forvaltningsplanen på Kart & turtips eller i Fiskekartboka 7.utg. for hvilke vann dette gjelder). (Obs: Bjørnsjøen og Ørfiske er ikke lenger Nærvann. Mønevann er nytt Nærvann).

Dette er familievennlige vann som ligger nær vei og parkeringsplass. Det er også en fiskekortautomat i nærheten. I disse vannene skal det settes ut stor fangbar ørret. Størrelsen på OFAfisken som settes her er fra 200 til 700 gram. Nærvann i Oslomarka er; Nøklevann, Lutvann, Steinbruvannet, Sognsvann, Østernvann, Mønevann, Svartoren, Øvresteretjern, Fri-Elvåga og Burudvann.

Fish caught

NÆRVANNENE er farget i rødt i OFAs Fiskekartbok. Disse vannene er reservert til å få de største ørretene vi har på anlegget. Vi veksler normalt mellom å produsere 1200 eller 2400 stk 3-årig fisk i året. Disse er dyre å produsere på OFAanlegget. Målet er å få flest mulig nye brukere interessert i å fiske i Marka, og da er det viktig å satse på de nærliggende vannene. Vi har regnet ut at en slik fisk koster oss ca 100 kroner, så det begrenser antallet veldig! Stor settefisk har flere fordeler. Den er allerede i fangbar størrelse, og den blir ikke spist opp av abbor. Det er også gjedde i de fleste av Nærvannene, og gjedda tar utvilsomt en del av den 3-årige ørreten. Likevel er størrelsen med på å øke overlevelsen. OFA fisker ikke ut store gjedder, siden gjedda er kannibal og holder rekrutteringen av smågjedder nede naturlig. Vi oppfordrer faktisk folk til å slippe de store tilbake, siden en voksen gjedde garantert vil spise opp flere smågjedder. Det gytes et enormt overskudd av gjedderogn i disse sjøene uansett, så da er det bedre at færrest mulig vokser opp. Og den jobben gjør de store gjeddene best selv, uten innblanding fra oss. Det er også større sannsynlighet for ei gjedde å treffe på en annen gjedde, enn å treffe på en ørret, siden ulike arter ofte foretrekker ulike habitater, i flere av disse relativt store og dype sjøene. Mange vann, som i beliggenhet også burde være Nærvann i Forvaltningsplanen, er derimot altfor typiske gjeddehabitater (f.eks. grunne næringsrike vann med mye vannvegetasjon). Her dominerer gjedda totalt som rovfisk, og det er meningsløst å sette ørret. Disse sjøene er kun markert som “vann” i Forvaltningsplanen (farge i Kartboka er lys blå). Her drives det ikke fiskekultivering, siden de vannene klarer seg best selv.

Fish tail

De fleste av Nærvannene huser også mort. Morten er viktig fôrfisk for ørreten, og gjør at den vokser ekstremt fort. Nærvannene er derfor noen av de virkelige “specimenvannene” til OFA, i jakten på storørret. Mye småmort er også en “barnevennlig” fisk som ofte trekker duppen under, eller napper på mormyskhaen under isen. Husk små kroker.

Fish egg

I 2004 ble det satt ut hele 5027 stk 3-årig ørret i Nærvannene. Mange av de havnet også i de store “sone 2”-vannene i Losbyvassdraget (Fløyta, Røyrivannet og Geitsjøen). Noen få gikk til såkalte “spesialvann”. Dette er små pytter og myrhull som også ligger nær vei…

Net

Dag Øivind Ingierd pakker fisk? på anlegget. Foto: Lars-Eric Lindqvist.

fish bags

Lars-Eric Lindqvist setter 3-somrige ørret i Lillomarka. Foto: Dag Ø. Ingierd

Eel fish

I f.eks. Nøklevann er det populært å dorge fra kano etter de store ørretene. Wobblere på 7-12 cm i naturlige duse farger er ofte førstevalget. Ellers tas det en del ørret i disse vannene på sluk, mark og isfiske. Se også opp for storvokst abbor og fin gjedde i flere Nærvann.