Merket fisk

Har du fått en merket fisk?

* Fettfinneklipping

Den vanligste merkemetoden er å klippe av en liten bit av fettfinnen på ørreten. Dette gjøres i noen vann for å kunne skille settefisk fra villfisk, og dermed beregne andel naturlig rekruttering i bestanden. Noen andre steder blir derimot flyttet villfisk eller strøket stamfisk fettfinneklippet, så en slik fisk trenger ikke nødvendigvis stamme fra settefiskanlegget. Fettfinnen gror ikke perfekt ut igjen så det er en effektiv metode, og i tillegg er den skånsom (fisken ser ikke ut til å ta noen skade av det). Spesielt når det er snakk om mange og små settefisker så er dette mest aktuelt. Gjenfangster registreres under stamfisket på høsten. Resultatene kan brukes til justeringer i utsettingslistene mhp. antall/utsettingssted/tid/årsklasse, til å påvise overlevelse, tålegrenser, vekstrate og påvise rekruttering. Det gjør ikke noe om du tar vare på disse til mat. Hva som egentlig er meningen med fettfinnen til laksefisk er ganske usikkert. I nyere tid har enkelte spekulert i om at hannfiskene med de største fettfinnene i litt større grad foretrekkes av hunnfisken på gyteplassene. Andre mener at den ikke har noen betydning, og at det vil gytes likevel. Men man fettfinneklipper altså ikke fisken uten at det er et forsvarlig behov for det.

* Floy-merker

Dette er en liten plasttråd med et unikt nummer som sitter forankret rett under skinnet ved ryggfinnen. OFA begynte å merke stor, vill stamfisk med denne metoden fra høsten 2008. Det første året var merkene hvite uten påtrykket postadresse. Vi har nå gått over til grå merker på laksefisk (redusere predasjonsrisikoen) og gule på gjedde/abbor (lettere å lese), som både har nummer og postadresse på. Hvert nummer er lagret i tabeller med sted, dato, art, kjønn, lengde og vekt. Det er en stor fordel om disse relativt få Floy-merka fiskene blir sluppet tilbake, men meld uansett ifra. Spesielt gjeddene er vi opptatt av at slippes tilbake. All stamfisk i Akerselva merkes også med slike Floy-tags, og gjenfangster vil både kunne dukke opp i sjøen og i andre nærliggende elver (les: “Naturlig spredning”, det heter ikke “feilvandring”). Under stamfisket etter ørret i Marka merkes også flere av de største gytefiskene i ulike prosjekter.

 

Østensjøvannet

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
115 30.11.08 Østensjø Gjedde ? 64 1680 Gjenfanget og satt ut 07.12. og 31.12.08
118 30.11.08 Østensjø Gjedde ? 58 1420
119 30.11.08 Østensjø Gjedde Hann? 75 2120 Mager
122 30.11.08 Østensjø Gjedde Hunn 89 4720 Gjenfanget                  15.12.08.. 27.12.08.. 07.01.09 satt ut
123 30.11.08 Østensjø Gjedde ? 54 1020 Gjenfanget og satt ut 27.12.08
146 30.11.08 Østensjø Gjedde ? 63 1520
147 30.11.08 Østensjø Gjedde Hunn? 69 2140 Gjenfanget og satt ut 30.01.09
148 30.11.08 Østensjø Gjedde ? 57 1040
149 30.11.08 Østensjø Gjedde Hunn 101 7740 Fet, rogn
150 30.11.08 Østensjø Gjedde Hunn? 71 2460 Rar halef
Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
130 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 75 2780 Gjenfanget 07.12.08 EH. Satt ut. Funnet død 30.12.
132 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 68 1980
133 01.12.08 Østensjø Gjedde Hann? 84 2680 Mager. Gjenfanget 31.12.08 og 01.01.09
134 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 70 1960
135 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 70 2160 Gjenfanget og satt ut 07.01.09
136 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 57 1260 Gjenfanget 07.12. og 31.12. Satt ut
137 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 66 1780 Gjenfanget og satt ut 27.12.08, 06.01.09
138 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 64 1660
139 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 57 1260
140 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 76 2720
141 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 67 1380 Gjenfanget og satt ut 30.12.08
142 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 62 1620 Gjenfanget 22.12.08 Satt ut
143 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 56 1060
144 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 80 2860
145 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 66 1620
128 01.12.08 Østensjø Gjedde ? 65 1660
Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
343 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 68 2120
344 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 68 1940
345 og 1298 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 58 1190 Gjenfanget og satt ut 14.02.09. Gj. og satt ut 27.01.10 som 59cm og 1460cm
346 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 72 2140 Gjenfanget 2 ganger 30.12.08
347 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 66 1910 Gjenfanget og satt ut 22.12.,29.12. og 31.12.08
348 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 74 2010 Mager
349 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 76 2510
350 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 60 1150
375 07.12.08 Østensjø Gjedde ? 61 1370

Nr 136 ble gjenfanget og sluppet tilbake den 07.12.08 på nøyaktig samme sted den ble merket 01.12.08. Men så raske gjenfangster på samme sted viser ikke noe sikkert om vandringer. Samme dag ble også 115 og 130 gjenfanget og sluppet tilbake. 115 hadde svømt langt, langs samme side av land, men fra det søndre bassenget og langt inn i det nordre. 130 hadde svømt nordover og kryssa det nordre bassenget. Og det bare etter en snau uke. Selv om det er tidlig, og fiskene trolig ikke har spredt seg så mye utover, så er det verdt å legge merke til at det 07.12.08 ble tatt 18 gjedder hvorav 3 var merket (avda totalt 26 fisker i hele vannet).

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
182 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 64 1380
183 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 80 3020 Gjenfanget 22.12.08.. 07.01.09 Satt ut
184 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 58 1180
186 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 55  960 Gjenfanget 22.12.08 og 07.01.09 Satt ut
187 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 63 1380
188 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 60 1360
189 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 60 1240
190 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 62 1320 Mangler del i overkjeve
191 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 64 1720 Gjenfanget 22.12. satt tilbake
193 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 85 3120 Tynn, mørk flekk ved hodet
194 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 47  620
195 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 89 4340 Tynn Gjenfanget 29.12.08. og 14.02.09 Satt ut
196 15.12.08 Østensjø Gjedde ? 52  780 Bitemerker fra stor gjedde

 

122 ble gjenfanget 15.12.08. Drøyt 50 meter nord for der den ble merket 30.11.08. Fisken ble sluppet tilbake.

181 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 73 2400 Gjenfanget og satt ut 27.12.08, 31.12.08, 01.01.09 og 06.01.09…
180 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 74 2060
179 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 48  680
177 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 69 2180 Gjenfanget og satt ut 30.12.08. og 12.02.09.
176 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 68 2260 Gjenfanget og satt ut 31.12.08
201 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 55 1120 Gjenfanget og satt ut 06.01.09..
202 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 64 1640
203 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 45  460
204 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 77 2320 Mager,skade i kjeven. Kul på ryggen. Gjenfanget og satt ut 31.12.08
205 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 62 1760
206 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 67 1960 .
207 22.12.08 Østensjø Gjedde ? 73 2740

 

Den 22.12. ble det 5 gjenfangster av totalt 17 fisk. Ingen av fiskene ble gjenfanget på samme sted som de først bel merket, Og alle hadde svømt minst flere hundre meter. Disse ble gjenfanget 22.12. Nr: 191, 183, 142, 347 og 186. Alle ble sluppet tilbake.

208 27.12.08 Østensjø Gjedde ? 77 2380 Gjenfanget og satt ut 31.12.08
209 27.12.08 Østensjø Gjedde ? 49  760

 

Den 27.12. ble det tatt 6 gjedder. 4 av dem var allerede merka. Gjenfangstene var 122, 123, 137 og 181. Dette var forøvrig den 3. gangen nr 122 ble tatt denne vinteren. Nr 122 er den hittil nest største fisken som er merka i vannet. Alle ble sluppet tilbake. Flere av dem gadde svømt ganske langt unna der de opprinnelig ble satt ut. Det virker som om de har svært høy fangbarhet her. Dette kommer sannsynligvis av at det er så grunt over hele, og at bunnen er så flat og lite kupert at fisken har god oversikt og ser agnet svært lett på store avstander. Om de store blir klubba ihjel, så blir altså det videre fisket beviselig merkbart dårligere!

213 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 69 1640 Tynn
214 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 73 2400
215 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 80 3520
217 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 74 2620 Gjenfanget og satt ut 04.02.09 (2,9kg), og 23.03.09
218 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 64 1560
219 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 63 1540
220 30.12.08 Østensjø Gjedde ? 63 1340

Den 30.12. ble det fanget 11 gjedder. 4 av dem var merka fra før. Den ene 346 ble fanget 2 ganger med 2 timers mellomrom. Nr 130 ble forøvrig funnet etterlat død på isen og tas ut av listene.

221 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 78 2300 Gjenfanget og satt ut 06.01.09
222 31.12.08 Østensjøvannet Abbor Hunn 39  940 Bælfeit
223 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 75 2080 Gjenfanget og satt ut 14.02.09
224 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 54  860
225 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 57 1300
151 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 59 1360
152 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 49  760
153 31.12.08 Østensjøvannet Gjedde ? 59 1260

Den 31.12. ble det fanget 9 gjedder, hvorav 2 allerede var merka. Nr 136 og 208. I tillegg ble det merket en stor abbor som tok på balansepilk.

154 01.01.09 Østensjøvannet Gjedde ? 73 1800 Fjernet svulst i kjeften
155 01.01.09 Østensjøvannet Gjedde ? 65 1640 Gjenfanget og satt ut 06.01.09

 

Den 01.01. ble det tatt 3 gjedder. Den ene var merka 181. Den ble forøvrig gjenfanget dagen før, og det viste seg at den hade svømt langt i løpet av natten. En annen fisker meldte om 3 gjedder. Hvorav 1 var merka. Det var nr 136 som han hadde sluppet tilbake dagen før på motsatt side av vannet! Alt ble satt tilbake.

156 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 73 1900 Tynn
157 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 68 1620
158 06.01.09 Østensjø Gjedde Hunn? 70 2400 Fet. Gjenfanget og satt ut 27.01.09
159 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 67 1920 Gjenfanget og satt ut 07.01.09, og 12.02.09
160 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 57 1320
161og 1294 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 64 1700 Gjenfanget 18.01.10. som 65cm 1750g, satt ut.Merket med nr 1294 i tillegg
162 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 77 2800
163 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 68 2070
165 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 65 1920
166 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 48  760 Bitemerker
167 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 56 1380
168 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 72 1900
169 06.01.09 Østensjø Abbor Hunn 38  940
170 06.01.09 Østensjø Gjedde Hunn? 91 4810 Gammelt sår oppå overkjeven. Gjenfanget og satt ut 14.02.09
171 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 62 1360
172 og 1299 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 69 2430 Gjenfanget og satt ut 07.01.09. Gj og satt ut 27.01.10 som 70cm og 1980g!
173 06.01.09 Østensjø Gjedde ? 57 1240

 

Den 06.01.09 ble det landet 21 gjedder og 1 abbor (på balansepilk). 5 av gjeddene var gjenfangster (137, 221, 155, 181, 201). Alt ble satt tilbake.

174 07.01.09 Østensjø Gjedde Hunn? 82 3480 Gjenfanget og satt ut 04.02.09. Fjernet treble og fortom fra kjeft. Gjenfanget og satt ut 10.02.09 vekt 3,6kg. Satt ut på nytt 14.02.09 og 28.02.09
175 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 59 1140
212 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 61 1640
185 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 70 2050 Gjenfanget 2 ganger samme dag som den ble merket,etter utrolige 90 sek! og 40 min!! Gjenfanget og satt ut 2 ganger den 04.02.09 (2,2kg) og 28.02.09
125 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 64 1040
124 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 80 2960 Tynn.. Gjenfanget og satt ut 10.02.09
120 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 67 1920 Gjenfanget og satt ut 12.02.09
117 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 61 1620
116 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 72 2020
121 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 80 3420
216 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 77 2500
178 07.01.09 Østensjø Gjedde ? 60 1520

 

Den 07.01.09 ble det landet 20 gjedder. 8 var gjenfangster. De 12 andre ble merka (tabellen over, brukte opp gamle rester av merkene så tallrekkene er litt rare). Det utrolige var at den ene gjedda som først ble merket, veid og målt, beit på nytt etter bare 90 sekunder i det samme hullet!! Og etter 40 minutter så beit den enda en gang i det samme hullet!!! Da var det bare å flytte utstyret. De andre gjenfangstene var 183, 159, 122, 172, 186, 135. Alt ble sluppet tilbake.

1293 18.01.10 Østensjø Abbor hunn 40 1080
1296 18.01.10 Østensjø Gjedde ? 58 1550

 

Den 18.01.10 ble gjedde nr 161 gjenfanget, satt på et nytt ekstra merke nr 1294 i tillegg. Den hadde bare vokst 1cm og 50gram på et helt år. Merkelig siden kondisjonen var ok. Muligens en hann hvor veksten nærmest har stagnert.

Gjersrudtjern (tjernet har dessverre blitt sportsfiskemessig ødelagt av uanmeldt forskningsfiske med garn fra Bioforsk på Ås på oppdrag fra SFT, for å se på opphopning av miljøgifter i kjøttet, pga. avrenning fra fylllinga. Noen av de gjenværende småfiskene har blitt merket, for å kunne følge utviklingen fremover). Forskerne satte 58 garn med grove masker i dette lille vannet! Det vitner om minimal forståelse for sportsfiske generelt og utviklingen i kultiveringspraksis av slike bynære hvitfiskvann med mange arter. Det er faktisk uinteresant å se hvor mye miljøgifter det er i de eldste gjeddene her. De er over størstemålet på 80cm uansett og skal ikke spises.

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
200 13.12.08 Gjersrud Gjedde ? 64 1670
199 13.12.08 Gjersrud Gjedde ? 60 1350
198 13.12.07 Gjersrud Gjedde ? 54 1050
197 13.12.08 Gjersrud Gjedde ? 57 1150
127 13.12.08 Gjersrud Gjedde ? 49  760
126 13.12.08 Gjersrud Gjedde ? 46  500
1277 02.01.10 Gjersrud Gjedde ? 47cm 800
1278 02.01.10 Gjersrud Gjedde ? 40cm 500
1279 02.01.10 Gjersrud Gjedde ? 59cm 1550

 

Harestuvannet

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
1001 22.03.09 Harestuvannet Gjedde Hann? 60 2000 Gjenfanget 05.05.09 på østsiden og avlivet. 2kg
1002 22.03.09 Harestuvannet Gjedde ? 56 1230
1434 20.03.10 Harestuvannet Gjedde hunn 86 5380 Svært fet
1300 21.03.10 Harestuvannet Gjedde hunn 82 4720 Kort overkjeve

 

Steinbruvannet

210 29.12.08 Steinbruvannet Gjedde ? 51  680
211 29.12.08 Steinbruvannet Gjedde ? 55 1080

 

Stensrudtjern

1286 04.04.10 Stensrudtjern Gjedde ? 50 860
1287 04.04.10 Stensrudtjern Gjedde ? 47 650

 

Setertjern

1281 03.03.10 Setertjern Gjedde ? ? 1600
1282 03.03.10 Setertjern Gjedde ? 56 1000
1284 03.03.10 Setertjern Gjedde ? 86 4460
1285 03.03.10 Setertjern Gjedde ? 49 800 Gjenfanget på flue 02.05.10 satt ut igjen, ikke vokst noe

 

1147 02.05.10 Setertjern hunn 77 ikke veid utgytt hunnfisk tatt på flue
1149/50 02.05.10 Setertjern hann 50 ikke veid utgytt hannfisk tatt på flue

 

Fri-Elvåga

1289 15.01.10 Fri-Elvåga Abbor 35cm  500g
1290 15.01.10 Fri-Elvåga Abbor 46cm 1220g
1291 16.01.10 Fri-Elvåga Abbor 41cm  780g

 

Akerselva

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
226 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 78 3270 Umoden
227 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 50 1080 Umoden
228 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 84 4260 Umoden
229 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hann 58 1760 Gytemoden
230 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 77 2940 Umoden
233 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 47  980 Umoden
234 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 76 3220 Umoden
235 22.10.08 N.Foss Laks Hann 75 3080 Umoden
236 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 45  720 Umoden
237 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 69 3240 Umoden
238 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 40  ??? Moden
239 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hann 47 1120 Moden
240 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 48  920 Umoden
241 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 66 1580 Umoden
242 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 55 1100 Umoden
243 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 70 2580 Umoden
244 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 76 3240 Umoden
245 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 46  860 Moden
246 22.10.08 N.Foss Laks Hunn 55 1060 Umoden
247 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 43  780 Moden
248 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 43  620 Umoden
249 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hann 45  840 Moden
250 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hann 40  600 Moden
251 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 47 1000 Umoden
252 22.10.08 N.Foss Laks Hann 54 1160 Umoden
253 22.10.08 N.Foss Ørret Hann 32  340 Stasjonær?
254 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 36  440 Umoden
255 22.10.08 N.Foss Ørret Hunn 33  300 Stasjonær?
256 22.10.08 N.Foss Sjøørret Hunn 38  440 Umoden
Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
243 22.11.08 N.Foss Laks Hunn 70 Gjfa. modn
101 22.11.08 N.Foss Laks Hunn 74 Utgytt
102 22.11.08 N.Foss Laks Hann 76 Gytemodn.
104 22.11.08 N.Foss Laks Hunn 73 Delvis mod
105 22.11.08 N.Foss Laks Hann 81 Gytemoden
107 22.11.08 N.Foss Laks Hann 70 Gytemoden
108 22.11.08 N.Foss Laks Hann 74 Gytemoden
109 22.11.08 N.Foss Laks Hann 61 modn sopps
110 22.11.08 N.Foss Laks Hann 86 modn sopps
111 22.11.08 N.Foss Sjøø. Hunn 38 Gytemoden
112 22.11.08 N.Foss Laks Hann 72 Gytemoden
113 22.11.08 N.Foss Laks Hunn 56 Umoden
246 22.11.08 N.Foss Laks Hunn 55 Gj.fa.umod
114 22.11.08 N.Foss Laks Hann 56 Gytemoden
 – 22.11.08 N.Foss Laks Hann 68 Avlivet, sår

 

977 14.10.09 N.Foss Sjøø. 56 alle satt ut i sjø
14.10.09 N.Foss Laks 59
976 14.10.09 N.Foss Sjøø. 33
951 14.10.09 N.Foss Sjøø. 39
752 14.10.09 N.Foss Sjøø. 29
726 14.10.09 N.Foss Sjøø. 45 720
14.10.09 N.Foss Laks 69
756 14.10.09 N.Foss Sjøø. 89  6880
757 14.10.09 N.Foss Sjøø. 46
758 14.10.09 N.Foss Sjøø. 53
759 14.10.09 N.Foss Sjøø. 37
760 14.10.09 N.Foss Sjøø. 45
761 14.10.09 N.Foss Sjøø. 53 1420
14.10.09 N.Foss Laks 64
762 14.10.09 N.Foss Sjøø. 40
763 14.10.09 N.Foss Sjøø. 54
764 14.10.09 N.Foss Sjøø. 40 840
765 14.10.09 N.Foss Sjøø. 55 1540
766/237 14.10.09 N.Foss Sjøø. 69 3340 Gj.fangst 2008
…/251 14.10.09 N.Foss Sjøø. 50 1240 Gj.fangst 2008
14.10.09 N.Foss Laks 73
767 14.10.09 N.Foss Sjøø. 55
768 14.10.09 N.Foss Sjøø. 52
769 14.10.09 N.Foss Sjøø. 32
772 22.10.09 N.Foss (alle) Sjøø. 35 480 alle satt ut i sjø
773 22.10.09 50 1300
774 22.10.09 70 3900
775 22.10.09 46 800
707 22.10.09 49 700
701 22.10.09 43 600
22.10.09 Laks 73 2900
702 22.10.09 53 1300
703 22.10.09 38 700
704 22.10.09 59 1700
705 22.10.09 29 300
706 22.10.09 30 300
708 22.10.09 44 900
709 22.10.09 44 800
710 22.10.09 35 500
711 22.10.09 ? ?
742 29.10.09 NedreFoss 40 alle satt ut i sjø
740 29.10.09 45 960
737 29.10.09 57 1640
739 29.10.09 40 800 Sidekul
736 29.10.09 Laks 60
738 29.10.09 52 1200
744 12.11.09 Nedre Foss Laks 73 2700 alle satt ut i elva
745 12.11.09 Laks 68 2100
746 12.11.09 Laks 65 2300
747 12.11.09 62 2700
748 12.11.09 39  700 gjenfanget Snarøya 12.04.10  540g avlivet
749 12.11.09 37  600
750 12.11.09 Laks 83 6800
951 12.11.09 Laks 79 4700

Liste over merket fisk fra stamfisket i Akerselva høsten 2010 finner du her:

Nr 822 (merket sjøørret, høsten 2010) ble innmeldt gjenfanget på stang i sjøen januar 2011. Den ble avlivet.

Nr 801 (merket hann sjøørret høsten 2010) ble innmeldt tatt på stang tatt fra Oslo kai, på dupp og mark, juni 2011. Den ble avlivet. Gått ned fra 1200g til 1040g.

 

Rottungen

743 03.11.09 Rypetjernbekken Ørret Hann 37 510 gytefisk

 
Helgeren

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
413 21.10.08 Gørjafløyta Ørret Hann ?? 1100 Moden
414 21.10.08 Gørjafløyta Ørret Hann ?? 1200 Moden. Gjenfanget på mark 1900g høst 2010 avlivet
415 21.10.08 Gørjafløyta Ørret Hann ?? 1000 Moden
262 27.10.08 Gørjafløyta Ørret Hann ??  700 Moden. Gjenfanget på sluk og satt ut på østsiden av Helgeren der vannet smaler inn mot Sølvvika 23.05.09. Tatt på nytt ute i Helgeren 27.09.09. og avlivet.

 

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
266 03.11.08 Gørjafløyta Ørret Hunn 34 ??? Utgytt
267 03.11.08 Gørjafløyta Ørret Hann 35 ??? Moden

 

 

Nordvannet

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
416 21.10.08 Aurtjernbekken Ørret  Hann ??  1700 Moden
263 28.10.08 Aurtjernbekken Ørret Hunn 39   ??? Moden
264 28.10.08 Aurtjernbekken Ørret Hann 40   ??? Moden

 

362 04.12.08 Nordvannet Røye ? 20 ? Blankrøye
363 04.12.08 Nordvannet Røye ? 20 ? Blankrøye
364 04.12.08 Nordvannet Røye ? 21 ? Blankrøye
365 04.12.08 Nordvannet Røye ? 21 ? Blankrøye
366 04.12.08 Nordvannet Røye ? 21 ? Blankrøye
367 04.12.08 Nordvannet Røye ? 18 ? Blankrøye
368 04.12.08 Nordvannet Røye ? 21 ? Blankrøye
369 04.12.08 Nordvannet Røye ? 20 ? Blankrøye
370 04.12.08 Nordvannet Røye ? 21 ? Blankrøye
371 04.12.08 Nordvannet Røye ? 23 ? Blankrøye
372 04.12.08 Nordvannet Røye ? 17 ? Blankrøye
373 04.12.08 Nordvannet Røye ? 16 ? Blankrøye
374 04.12.08 Nordvannet Røye ? 15 ? Blankrøye

 

 

Elvann

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
265 28.10.08 Langvannbekken Ørret Hann 46  ??? Moden

 

 

Bogstadvannet

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
382 Sept.08 Sørkedalselva Ørret  ? 41  ?
383 Sept.08 Sørkedalselva Ørret  ? 44  ?
384 Sept.08 Sørkedalselva Ørret  ? 39  ?
399 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 45  ?
400 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 43  ?
385 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 35  ?
397 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 39  ?
402 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 34  ?
403 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 38  ? Gjenfanget på mark 14.06.09 Sørkedalselva. 44cm, 1020g avlivet.
404 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hann 48  ?
405 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hunn 50  ?
406 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hann 42  ?
407 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hunn 44  ?
408 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hann 46  ?
409 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hann 48  ?
410 Okt.08 Sørkedalselva Ørret  ? 43  ?
411 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hunn 48  ?
412 Okt.08 Sørkedalselva Ørret Hann 36  ? Gjenfanget på flue i øvre Lysakerelva 08.06.09. 37cm 500g satt ut igjen

 

Div. hemmelige tjern (Nordmarka)

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt  Kommentar
376 Sept.08 Ørret 53
377 Sept.08 Ørret 48
378 Sept.08 Ørret 50
379 Sept.08 Ørret 49
380 Sept.08 Ørret 47
386 Okt.08 Ørret 43
387 Okt.08 Ørret 41
388 Okt.08 Ørret 39
389 Okt.08 Ørret 44
390 Okt.08 Ørret 41
391 Okt.08 Ørret 39
392 Okt.08 Ørret 46 Gjenfanget 02.06.09 på mark 940g 48cm. Avlivet
393 Okt.08 Ørret 44 Gjenfanget 07.09. Avlivet 646g.
394 Okt.08 Ørret 47
395 Okt.08 Ørret 40
396 Okt.08 Ørret 39
398 Okt.08 Ørret 46 Gjenfanget 07.09. Avlivet 920g.

 

997 sept.09 ørret 46 1500
998 sept.09 ørret 46 1320
996 sept.09 ørret 45 1300
999 sept.09 ørret 32  420
1000 sept.09 ørret 35  560
995 sept.09 ørret 50 2000
994 okt.09 ørret hunn 50 1670
993 okt.09 ørret hunn 58 2450
992 okt.09 ørret hann 58 2710 Gjenfanget 3 ganger sommeren 2010. Avlivet
991 okt.09 ørret hann 51 1640
990 okt.09 ørret hunn 38  790

 

Store Sandungen

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
351 26.10.08 Daltjuvbekken Ørret Hann 60 2650 Moden
358 26.10.08 Katnoselva Ørret Hann 55 1700 Moden
259 24.10.08 Katnoselva Ørret Hann 72 4250 Moden
261 24.10.08 Katnoselva Ørret Hann 70 4050 Moden

 

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
359 06.11.08 Katnoselva Ørret Hunn 35  420 Moden
360 06.11.08 Katnoselva Ørret Hann 29  250 Gjenfanget jun.09. 350g avlivet

 

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
361 09.11.08 Katnoselva Ørret Hunn 37  510 Ikke strøket

 

Grimsvatnet

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lenge Vekt Kommentar
353 26.10.08 Båhusbekken Ørret Hann 33  320 Moden. Gj.fanget på stang 19.06.09 33cm,400g. avlivet
356 26.10.08 Båhusbekken Ørret Hann 31  270 Moden. Gj.fanget på stang 21.06.09 32cm, 350g. Satt ut igjen
357 26.10.08 Båhusbekken Ørret Hunn 31  270 Moden

Søndre Heggelivann

Nummer Dato Sted Art Kjønn Lengde Vekt Kommentar
268 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 37  ??? Def.v/kjeve
269 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 40  ??? Moden
270 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 45  ??? Moden
271 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 46  ??? Moden
272 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 35  ??? Moden
273 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 33  ??? Moden
274 04.11.08 Mellomdammen Ørret Hann 33  ??? Moden
989 30.09.09 Mellomdammen Ørret Hann 36 410
988 30.09.09 Mellomdammen Ørret Hunn 40 580 umoden
987 30.09.09 Mellomdammen Ørret Hann 32 400
986 30.09.09 Mellomdammen Ørret Hunn 36 430 Moden
985 30.09.09 Mellomdammen Ørret Hann 32 370
984 30.09.09 Mellomdammen Ørret Hunn 32 370 umoden

 

728 29.10.09 Mellomdammen Ørret hann 42 740 ff
729 29.10.09 Mellomdammen Ørret hann 41 660 vill
730 (alle)  (alle) Ørret hann 38 540 vill
731 Ørret hann 37 560 vill
732 Ørret hann 51 1200 vill
733 Ørret hann 44 800 vill
734 Ørret hann 49 1100 vill
735 Ørret hann 42 780 vill

Vesleflåtan/Loka/Rundtjernet

983 30.09.09 Kanalen Ørret Hann 41 670
982 30.09.09 Kanalen Ørret Hunn 38 490 utgytt. Gjenfanget Vesleflåtan sommer 2010, 38cm/600g Avlivet
981 30.09.09 Kanalen Ørret Hunn 34 440 umoden
980 30.09.09 Kanalen Ørret Hann 39 530
979 30.09.09 Kanalen Ørret Hann 34 420
978 30.09.09 Kanalen Ørret Hann 35 430
759 15.10.09 Kanalen Ørret hunn 35cm
770 15.10.09 Kanalen Ørret hunn 35cm
771 15.10.09 Kanalen Ørret hunn 38cm

 

Triungsvanna

712 24.10.09 Triungs Ørret hann 37 580
714  (alle)  (alle) Ørret hann 34 440
715 Ørret hann 30 340 gjenfanget og satt ut 26.05.10 ca 300g
716 Ørret hann 36 520
717 Ørret hann 37 560
718 Ørret hann 36 480
719 Ørret hunn 34 460 Gjenfanget 05.09.10.  34/400g Avlivet
720 Ørret hann 35 500
721 Ørret hann 33 380
722 Ørret hann 33 380
725 Ørret hann 33 340
723 Ørret hann 33 320
724 Ørret hann 33 330
713 Ørret hann 31 290