Lokkeflom i Akerselva

September er den viktigste gytevandringsperioden for laks og sjøaure i Akerselva. Utbygger (Bjørvika prosjektet) i utløpet med Opera og senketunell, er derfor pålagt å la fisken få vandre i fred på denne tida. Vi har derfor bestilt lokkeflom fra Vann og Avløpsetaten fra tirsdag ettermiddag 05.09. til mandag 11.09. kl: 08.00. Fiskesesongen i Akerselva varer ut september.

Dette blir første lokkeflom i år, siden utbygger i Bjørvika Prosjektet har hatt en lekter ute i utløpet i forbinnelse med graving av mudder. Elva svarer i løpet av ett par timer når det slippes 5 kubikkmeter/sek. Det har gått opp lite fisk på grunn av forstyrrelsene i utløpet, men nå burde det derimot bli muligheter. Det står sannsynligvis en del fisk i fjorden som skal gå på elva i høst, og en lokkeflom nå burde få opp noe fisk. Vi kommer sannsynligvis til å få enda en lokkeflom litt senere i september, men det avhenger av hvor mye overskuddsvann som er tilgjengelig i Maridalsvannet. Det ser bra ut foreløpig. Følg med på rapporter om hva som skjer i elva på Diskusjonsforumet under temaet “Elvestrekk med anadrome fisker”.