Krepsing 2011

Det åpnes for et begrenset krepsefiske fra 06.08. til ut august. Krepsekort for Dikemarkvannene kan kjøpes på settefiskanlegget fra mandag 01.08. For Rausjømarka må det i år søkes om krepsekort. Akerselva er fredet på ubestemt tid etter det katastrofale klorutslippet. Nøklevann, Fri-Elvåga osv får et velfortjent hvileår.

Priser Dikemarkvannene:

CrabVoksen 150,- Barn (8-16 år) 50,- (Under 8 år gratis i følge med voksne som har kort). Avtal gjerne hentetid for kort på forhånd, men det er vanligvis folk på anlegget man-fre 08-14. Sesongen varer normalt ut august, men kortsalget kan avsluttes tidligere dersom det er lite kreps eller blir for voldsom pågang. I utgangspunktet er det kun ett kort pr. person i sesongen, men om man leverer inn fangstrapport så blir det mulig å løse ett til. Husk navn på de som skal krepse og dato.

Priser Rausjømarka (Børtervann og Mosjøen): Alle kategorier kr 300,- Alle som krepser må ha kort.

Det er kun et fåtall kort som legges ut her, og de vil spres over hele sesongen (ut august). Etterspørselen er normalt skyhøy i forhold til tilbudet. NYTT 2011: Man kan søke om krepsekort til Rausjømarka på mail allerede fra nå, men det tas ingen avgjørelser før torsdag 04.08. De som får tildelt kortene får beskjed om dette innen samme kveld 04.08. på mail eller telefon. Tildelte kort hentes deretter på settefiskanlegget (kun kontant). Den gamle ordningen med å bare møte opp her en uke før sesongstart tas bort, siden det etter hvert har blitt så ekstremt lange køer grytidlig på morgenen. Det blir rett og slett for mye hastverk med å fylle ut alle kortene skikkelig. De siste årene har også oppsynet meldt i fra om en del uønsket oppførsel ifbm. med krepsingen som vi ikke ønsker. Det skal være hyggelig å krepse. Både brudd på minstemålet, krangling om plasser og bruk av for mange teiner er gjengangere som vi helst vil unngå.  Vi har også fått inn for få fangstrapporter etter hvor mange kort som er solgt. Tidligere kortkjøpere som ikke har levert inn fangstrapport kommer som kjent bakerst i køen ved ny sesong. Arkivet må derfor kunne sjekkes i litt god tid før kortene fordeles ut. Selv om man har alt i orden så er man ikke garantert kort, men sannsynligheten for å få er mye større.

Søknaden sendes til og må inneholde:

– Fullt navn på de som skal krepse (maks 4 personer)

– Dato, med ett alternativ

– Vann (Børtervann eller Mosjøen)

– Hvor i vannet man vil krepse, med ett alternativ

– Telefonnummer