Krepsing 2010

Det vil åpnes for et begrenset krepsefiske fra 06.08. kl 18 og ut august i noen vann. Krepsen i Akerselva er derimot fredet i år.

Krepsesesongen starter som kjent 06.08. kl 18.00. Minstemål på kreps er 9,5cm fra pannehorn til haleflipp. For å fange kreps trenger man eget krepsekort (kun døgnkort). Lokale krepseregler er oppført bak på kortene.

Krepsen i Akerselva er totalfredet i 2010. Det er for lite kreps over fangbar størrelse i elva til at det er forsvarlig å høste av bestanden. et hvileår er utvilsomt positivt. Oppsynet kommer til å sjekke elva jevnlig, men det er fint om alle følger litt med, særlig i de øvre delene. Noen få, egoistiske tyvkrepsere kan ødelegge mulighetene for neste sesong. Man utrydder ikke krepsen ved høsting av kreps over minstemål, og her kommer det også tilsig av ny kreps ned fra Maridalsvannet, men om man skal selge kort må man også ha et bedre produkt å tilby. Planen er å tilby krepsefiske her i 2011. Annethvert hvileår er nok den mest realistiske forvaltningsstrategien i denne urbane elva med alle de utfordringene den har.

I de bynære krepsevannene som Nøklevann, Steinbruvann, Sognsvann, Fri-Elvåga og Dikemarksvannene så selges det krepsekort fra settefiskanlegget i Sørkedalen (09-15, kun kontant). Det er mulig å kjøpe dem allerede fra 02.08. Avtal gjerne henting på telefonen for å være sikker på at vi ikke er ute. Tidligere har det vært et litt for høyt trykk på bestandene her, og derfor legges ikke kortene lengre ut for salg på nettet eller bensinstasjoner. Disse vannene kjennetegnes ved å være store og ha kupert bunn, og store partier hvor det er omtrent umulig å fange krepsen. Denne habitat-bufferevnen gjør at bestandene ikke er truet, og det er rikelig med småkreps å se. Men man skal normalt være veldig god for å ta noe særlig mer enn 15 kreps over minstemålet på en natt. Det kan derimot være noen kjempestore kreps i disse vannene, men man regner dette tilbudet mest som en mulighet for å komme seg ut på tur, de store krepselagenes tid er historie.

I Rausjømarka blir det ikke solgt noen kort til Rausjøen i år heller. Det er rikelig med småkreps, men for få over minstemål til at det går an å selge kort. I Børtervann legges det ut 50 døgnkort fra mandag 02.08. En person kan kun hente 4 kort (kun ett pr. navn). Det er folk på anlegget fra kl 08 denne dagen. For å unngå at folk krepser på samme plass i vannet, samme natt, vil kortene bli fordelt utover sesongen etter datoer og grove soner i vannet. Du må altså vite når du helst vil ut, og helst ha en alternativ dato i bakhånd, samt vite hvor du vil krepse i vannet. Dette for å unngå den kjedelige opplevelsen av å endelig ha skeffet seg et eksklusivt kort, komme helt frem til vannet, pakket med utstyr og åte, og så oppleve at den tiltenkte plassen allerede er opptatt. Fangstrapportene fra 2009 viste et gjennomsnitt på ca. 30 kreps pr. kort, men noen er svært dyktige, andre får omtrent ingen. I Mosjøen selges det 25 kort, her er det også samme system som i Børtervann. Her var 2009 gjennomsnittet noe mindre (drøyt 20 kreps) og de beste fangsttoppene litt lavere enn i Børtervann.

Fangstrapporten bak på krepsekortene må fylles ut innleveres så fort som mulig (brev/e-post).

Ta med kontanter, vi har ikke bankterminal (eller noe særlig veksel). Priser:

Nøklevann, Steinbruvann, Sognsvann, Fri-elvåga og Dikemarkvassdraget: Junior (8-16) kr 50,-, Voksen: kr 100,- Barn under 8 år krepser gratis sammen med annen kortinnehaver (kreves).

Rausjømarka: kr 200,- Alle som krepser må ha kort. Barn under 8 år krepser derimot gratis sammen med annen kortinnehaver (kreves).

Husk minstemålet på 9,5cm. Alle som krepser må ha med en målepinne slik at undermålere kan settes ut igjen uskadet.