Krepseregler Akerselva

Krepseregler gjeldene for AKERSELVA

Det selges kun døgnkort.

Barn under 8 år: GRATIS, men må følge de samme krepsereglene.

Junior (8-16 år): 40 kr

Voksen: 110 kr

Det selges kun ETT krepsekort i Akerselva per person i døgnet (pga baglimit). Kortet selges på OFA kontoret i ARBEIDSTID man-fre 08.00-16.00. Det er også lagt ut et begrenset antall døgnkort på Brekkehagen Kiosk A/S i Maridalsveien 348, tlf 22 23 00 19. Ment som en løsning utenom OFA arbeidstiden. Men kiosken kan gå tom, da er det solgt så mange døgnkort at det regnes som fullt uansett. Da får man heller vente til neste dag med å kjøpe. Disse kortene selges ikke på Nettet.

Krepsesesong Akerselva: Sesongen starter søndag 06.08 kl 18.00. Og varer i første rekke i 1 (EN) uke. Så vil det bli vurdert om det fortsatt er nok kreps igjen, til 1 (EN) eventuell ny uke. Info om dette legges fortløpende på.

Akerselva er ekstremt utsatt for overbeskattning, og dette var grunnen til at elva måtte totalfredes i flere år. Da fantes det omtrent ikke kjønnsmoden kreps igjen og ikke noe å høste av. Nå har bestanden tatt seg opp på nytt, men for å prøve å unngå samme problemet som sist, er vi litt forsiktige i starten for å ha en bedre kontroll på utviklingen og oppsynet. Vi ønsker jo ikke å måtte totalfrede elva for krepsing igjen!

Det er tillatt å krepse i elva fra Maridalsvannet til Bjølsen. OBS: Det er IKKE tillatt å krepse i Maridalsvannet! Døgnkortet gir rett til å bruke 5 stk. åtepinner/flathover. Døgnkortet har en fangstbegrensning (baglimit) på 20 stk. kreps. Minstemålet er 9,5 cm, målt fra snutespiss til halespiss. Selvfangende redskaper som teiner, kuper og ruser er ikke tillatt. Froskemanns- og annet dykkerutstyr til fangst er forbudt.

Man kan ikke reservere egne strekninger i elva. Alle har rett til å krepse overalt på hele strekningen, selv om det er andre åtepinner/flathover i nærheten. Kortet skal vises frem på forlangende av politiet, OFAs oppsyn og andre krepsere som kan legitimere rett til å krepse i elva. HUSK MINSTEMÅLET PÅ 9,5 CM

OFA minner om at krepsing i Akerselva er en sosial begivenhet, i første rekke beregnet for barnefamilier og hyggelig samvær med andre. Flest mulig skal få muligheten til å se hvordan en kreps ser ut, og lære hvordan man fanger de. Det er opplevelsene som står i fokus i så bynære områder med stor etterspørsel. Det er derfor ikke meningen at noen få skal gjøre store fangster, eller ha store krepselag på krepsen fra Akerselva. Derfor: ingen krangling! Oppsynet kan inndra kortet om det oppstår problemer. Vis vanlig høflighet ved å ikke plukke kreps som sitter akkurat på andres åtepinner/flathover.