Krepsefiske 2006

Krepsesesongen startet søndag 06.08 kl 18.00. Nytt i år er at vi åpner for krepsing i Akerselva igjen! Krepsekortene til Raudsjømarka (Børtervanna, Mosjøen og Raudsjøen) er allerede utsolgt. Krepsekort for Dikemarkvanna, Nøklevannet, Åklungene, Fri-Elvåga, Sognsvann, Ulsrudvann og Steinbruvannet ble lagt ut for salg på Internett onsdag fra kl 12.00. Følg linken “kjøp Fiskekort” på denne siden. Kun døgnkort som selges. Følg “krepsebørs” nederst på denne siden.

Sesongen starter 6. august kl. 18.00, avsluttes etter egne regler for hvert vann.

Alle krepseregler står trykket bak på krepsekortet ditt.

Kortsalget/reserveringen for Raudsjømarka (Mosjøen, Raudsjøen og Børtervann)begynte som normalt en uke før sesongstart. Ble som vanlig utsolgt i løpet av svært kort tid. Det selges 50 døgnkort til Mosjøen, og 100 døgnkort samlet til Raudsjøen/Børtervanna. Folk hadde omtrent overnatta på trappa for å sikre seg kort. Her er det begrenset kortsalg for å opprettholde en siste rest av de gode gamle bestandene, uten for hardt press. Her kan man gjøre fine fangster, men 30 lovlige kreps (over 9,5cm) regnes som bra. Svært strengt oppsyn her, brudd på reglene anmeldes.

De andre vannene, som OFA forvalter krepseretten i, er åpne for tilnærmet ubegrenset antall døgnkortslik at barnefamilier og alle andre som vil ut, også skal få sjansen. Her er fokuset på naturopplevelser. De gamle store krepselagenes tid er historie her. Noen luringer får likevel fortsatt brukbare fangster.

Krepsing har blitt enormt populært de siste årene etter all fokus i media. Man må huske på at dette er svært bynære områder, hvor etterspørselen etter krepsen blir skyhøy av et slikt fokus. En kreps på minstemålet på 9,5 cm er rundt 8-9 år gammel. Vokser rundt 1 cm i året. Så saktevoksende dyr som i tillegg er uhyre enkle å fange, er derfor svært utsatt for overbeskattning. Så lenge man overholder minstemålet på 9,5 cm, vil det i en høstningsdyktig bestand, være igjen nok kjønnsmoden kreps over 7,5-8 cm som sørger for ny rekruttering av småkreps, og grunnlag for krepsing også neste sesong. Likevel så må den lovlige krepsen deles på mange krepsere, så det blir ikke så mange kreps på alle. Når det blir lite lovlig kreps igjen å finne, er erfaringen at det dessverre blir et mye større press på minstemålet.

Oppsynet er ute for å ta vare på naturen, ikke leke politi. Men uten et godt oppsyn kan man glemme beskattningsdyktige krepsebestander i fremtiden. Husk at disse gutta jobber gratis på frivillig basis, midt på natta og skal gjerne på jobb kl 08.00 dagen etter. De gjør en kjempeinnsats. Så ikke noe krangling!

Viktig !
Overhold minstemålet på 9,5 cm.
Krepsen blir først kjønnsmoden 7 år gammel og ca 8 cm.
Derfor må man overholde minstemålet, slik at krepsen rekker å forplante seg før den fiskes.

Man trenger IKKE lenger statlig fisketrygd/fiskeravgift for å krepse eller fiske innlandsfisk.
Følgende vann administreres av OFA:

Akerselva (Se egne regler nederst på denne siden)

Raudsjøen/Børtervann

Dikemarksvannene i Asker

Mosjøen

Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Ulsrudvann, Sognsvann, Steinbruvann m/badedammen.

 

Krepseregler gjeldene for AKERSELVA

Det selges kun døgnkort.

Barn under 8 år: GRATIS, men må følge de samme krepsereglene.

Junior (8-16 år): 40 kr

Voksen: 110 kr

Det selges kun ETT krepsekort i Akerselva per person i døgnet (pga baglimit). Kortet selges på OFA kontoret i ARBEIDSTID man-fre 08.00-16.00. Det er også lagt ut et begrenset antall døgnkort på Brekkehagen Kiosk A/S i Maridalsveien 348, tlf 22 23 00 19. Ment som en løsning utenom OFA arbeidstiden. Men kiosken kan gå tom, da er det solgt så mange døgnkort at det regnes som fullt uansett. Da får man heller vente til neste dag med å kjøpe. Disse kortene selges ikke på Nettet.

Krepsesesong Akerselva: Sesongen starter søndag 06.08 kl 18.00. Og varer i første rekke i 1 (EN) uke. Så vil det bli vurdert om det fortsatt er nok kreps igjen, til 1 (EN) eventuell ny uke. Info om dette legges fortløpende på www.ofa.no .

Akerselva er ekstremt utsatt for overbeskattning, og dette var grunnen til at elva måtte totalfredes i flere år. Da fantes det omtrent ikke kjønnsmoden kreps igjen og ikke noe å høste av. Nå har bestanden tatt seg opp på nytt, men for å prøve å unngå samme problemet som sist, er vi litt forsiktige i starten for å ha en bedre kontroll på utviklingen og oppsynet. Vi ønsker jo ikke å måtte totalfrede elva for krepsing igjen!

Det er tillatt å krepse i elva fra Maridalsvannet til Bjølsen. OBS: Det er IKKE tillatt å krepse i Maridalsvannet! Døgnkortet gir rett til å bruke 5 stk. åtepinner/flathover. Døgnkortet har en fangstbegrensning (baglimit) på 20 stk. kreps. Minstemålet er 9,5 cm, målt fra snutespiss til halespiss. Selvfangende redskaper som teiner, kuper og ruser er ikke tillatt. Froskemanns- og annet dykkerutstyr til fangst er forbudt.

Man kan ikke reservere egne strekninger i elva. Alle har rett til å krepse overalt på hele strekningen, selv om det er andre åtepinner/flathover i nærheten. Kortet skal vises frem på forlangende av politiet, OFAs oppsyn og andre krepsere som kan legitimere rett til å krepse i elva. HUSK MINSTEMÅLET PÅ 9,5 CM

OFA minner om at krepsing i Akerselva er en sosial begivenhet, i første rekke beregnet for barnefamilier og hyggelig samvær med andre. Flest mulig skal få muligheten til å se hvordan en kreps ser ut, og lære hvordan man fanger de. Det er opplevelsene som står i fokus i så bynære områder med stor etterspørsel. Det er derfor ikke meningen at noen få skal gjøre store fangster, eller ha store krepselag på krepsen fra Akerselva. Derfor: ingen krangling! Oppsynet kan inndra kortet om det oppstår problemer. Vis vanlig høflighet ved å ikke plukke kreps som sitter akkurat på andres åtepinner/flathover.

 

KREPSEBØRS

Akerselva

06.08. Oppsynet melder om en relativt rolig start i Akerselva. Akkurat passelig med folk ute. Alle hadde kort i orden og overholdt både minstemål og baglimit. Litt for varmt i vannet, noen steder var det mye kreps andre steder var det mindre. I kulpene virket det som om krepsen foretrakk dypere vann. Ett 2. eller 3. skallskifte har akkurat vært. Mange av, spesielt de største, krepsene var helt myke. Disse bør settes tilbake! De er dårlig mat og fulle av vann. (Omtrent som en “tom” krabbe på våren). Da kan man likegjerne ta en spiseskje dillvann isteden… Det meldes om en del kjempestore hannkrepser, og ellers meget god rekruttering av småkreps. De fleste hadde fyllt baglimiten før midnatt i går.

07.08. Rundt 30 krepsere kontrollert, alt i orden. De fleste hadde fyllt baglimliten på 20 kreps før midnatt.

08.08. Drøyt 30 krepsere kontrollert i dag også. Masse hyggelige folk. Noen får mer kreps enn andre. De med mest peil hadde null problem med baglimiten, og satte ut mye kreps under 10 cm. De siste gav seg rundt kl 02.30 i natt, og hadde da full kvote. Det er mye kreps i elva. Svært mye småkreps, men også mye stor kreps og noen giganter. Pass på å ikke tråkke ihjel kreps når man vasser rundt. Det ligger noen  flate småkreps på de mest populære plassene… Mange av de største er fortsatt myke i skallet, og sånne bør settes ut igjen (siden de er fulle av vann og dårlig mat). Flathover viste seg effektivt på de dypere partiene. Alle hadde kort, mistemål og baglimit i orden. Dette her er jo bare postivt, og alle er strålende fornøyde med at det igjen er godt med kreps i elva. Kiosken har nå begynt å gå tom for kort på ettermiddagen, så etterspørselen øker gradvis. Når kiosken er tom, er det solgt såpass med kort at vi regner det som passelig med folk ute. Kiosken får påfyll av nye kort neste dag, dessuten kan man komme til OFAkontoret å kjøpe i arbeidstiden. Det blir stans i Akerselvasesongen fra søndag 13.08. kl 18.00. Da vil det vurderes om det er nok kreps igjen, til at det eventuellt blir åpnet for en ny uke. Det vil uansett bli en ukes pause i krepsefisket, så det er ikke aktuelt før søndag 20.08. Oppdatert info kommer her på ofa.no i god tid.

09.08. Oppsynet kontrollerte 28 krepsere som hadde kort, minstemål og baglimit i orden. En liten gjeng, som visstnok ikke kunne lese norsk, hadde ikke fått med seg reglene på kortene sine, plukket alt de så og fylte en bøtte med småkreps fra 5 cm og oppover. Oppsynet dukket heldigvis opp…. All denne krepsen er nå tilbake i elva. Noen få sånne miljøbanditter kan ødelegge for alle og rasere bestanden i flere år fremover. Så det er fint om alle følger litt med. Ser man alvorlige brudd på reglene, kan man fint ringe politiet. Alvorlige brudd på reglene om f.eks minstemål på ferskvannskreps, regnes som faunakriminalitet. Fortsatt bra med stor kreps, men det begynner å bli merkbart lenger mellom de, på de mest poulære stedene. De fleste fylte baglimiten i natt likevel. Så lenge det er nok over minstemålet, er vi ikke bekymret for bestanden. Men straks det begynner å bli vrient å finne stor nok kreps, vil erfaringsmessig presset på minstemålet øke. Og da stopper vi årets sesong. Om man vil prøve å krepse i Akerselva i år, ville jeg nok vært ute før søndag 13.08. Ikke så sikkert at det blir en ny uke, men det er ikke helt bestemt enda.

 

Nøklevannet

06.08. Oppsynet melder om 27 krepsere kontrollert. Alt i skjønneste orden. Mye hyggelige folk og bra stemning. Noen hadde også fått en del kreps. Ett par hadde plukket kreps under minstemålet og satte disse fort ut. Det er varmt i vannet her også. En gjeng på 4 personer hadde fått veldig mye, men noen superkrepsere fins det alltid.

08.08 Oppsynet kontrollerte 8 krepsere, alle hadde kort. Det var også en annen gruppe på 10 med barn, og de hadde fått bra og talte opp 30-40 flotte kreps i natt.

09.08. Stille og fredelig på Nøklevann i natt, uten oppsyn.

Dikemarkvannene

06.08 Oppsynet melder om mange krepsere. Ikke alle hadde kort i orden, og det er ikke så bra. Derimot var det bra med kreps, og ingen ble tatt i å plukke kreps under minstemålet.

08.08 og 09.08. Ingen oppdatert info, ny rapport kommer snart.

Børtervanna

06.08 Oppsynet melder om en god del folk ute. Enkelte var heldigere enn andre og hadde en 3/4 bøtte full. Relativt mye fin og stor kreps. Litt varmt i vannet. Alle hadde krepsekort. 3 hadde glemt kortet sitt hjemme. Siden det er regsitrert kortsalg her, er det lett å sjekke likevel. Gutta hadde med seg lista i båten i går. Alt i orden. Noen hadde plukket kreps under minstemålet. (Obs: ta med kortet uansett, ikke alle OFA folk som har den lista med seg)

Vi hadde også OFA-folk ute i Raudsjøen og Mosjøen i natt, men foreløpig har vi ikke fått inn noen oppsynsrapporter derfra. Ligger vel og sover… fortsatt?

08.08. Det meldes om 23 grader i vannet i Børter. Det var 5 krepsere med OFA kort i Mosjøen og 7 krepsere med OFA kort i Børtervann i natt. Ikke fått inn noen fangstrapporter enda. Ny grundig oppsynsrapport kommer snart. Går forsåvidt  litt rykter om at det skal ha blitt krepset før sesongen her. OFA-laget forteller at de har vært ute mye i hele sommer og sjekka etter tyvkrepsing, og at det ikke har vært noe problemer.

09.08. Gutta skulle ut å se etter lykter, men har ikke hørt noe enda. Skulle ikke være noen krepsere ute i verkern Mosjøen, Raudsjøen eller Børtervanna etter lista.

Kom dere ut å kreps nå da.. 🙂