Fiskeregler

FØLGENDE REGLER GJELDER FOR FISKE I OFA’S OMRÅDE:

Fiskeregler 2007:

Alle under 16 år fisker innlandsfisk gratis og trenger ikke fiskekort.

Alle gjeldene fiskeregler og hvilke vann de gjelder står beskrevet bak på fiskekortet .

Det er lov til å fiske med ett sportsfiskeredskap i alle fiskevann.

Fredningstid: Gjelder kun rennende vann og 100 meter på sidene av os i hele oktober. Dette er for å verne gytefisken. Ellers er selve vannene åpne for fiske hele året.

Minstemål ørret: 25cm. Husk å væte hendene før man tar i fisken. Minstemålet praktiseres ikke i vann som er definert som overbefolket (3 blå fiskesymboler) i tabellene i siste Kartboka. Det er ikke noe maksimumsmål eller ”bag-limit” i noen vann, men det oppfordres til å vise måtehold i mindre tjern med små bestander. Det har blitt ganske vanlig, spesielt blant fluefiskere og meitefiskere, å frivillig slippe tilbake storfisk. Ingen vann er lenger reservert kun for fluefiskere. Oter, rykkpilk, gjeddesaks og ståsnøre er ikke tillatt. (Def. ståsnøre: et selvfiskende snøre som fiskeren forlater under fisket). Man skal være tilstede og kunne vise fiskekort ved forespørsel, men det er selvsagt ikke noe krav at man må sitte å holde i snøret!

Fiskekortet gir rett til å fiske med ett redskap av gangen i alle fiskevann. I noen utvalgte ”moderne meitevann”  er det tillatt å meitefiske med inntil 3 stenger samtidig fra isen eller fra land. Under ismeite oppfordres det til å ikke spre slike stenger utenfor en tenkt radius av maks 30 meter. Enkelte vann er åpnet for fiske fra båt. Disse er benevnt båtfiskevann og omfatter også fiske fra flytering. Motor er ikke tillatt i noen av OFA vannene. Heller ikke elektrisk motor. Andre vann igjen er åpnet for fiske fra flytering. Disse er benevnt flyteringsvann, og her er det således ikke tillatt å fiske fra båt. Flytering skal kun drives av svømmeføtter i slike vann.

Drikkevann er farget lilla på kartet, her er det ikke tillatt å fiske, bade, telte osv. (Unntak: det er tillatt å fiske i Trehørningen, Byvatnet og Småvatna på kartblad 11).

Krepsing i Nordmarka administreres av Løvenskiold Vækerø Skogavdelingen.

Krepsing i Oslo kommunes skoger administreres av OFA. Følg med påwww.ofa.no for årlig oppdatert krepseinfo som legges ut i god tid før sesongstart 06.08.

Laks og sjøørret kan fiskes i Akerselva frasjøen og opp til midt under Grünerbrua i tiden 01.07.-30.09. Dette fisket krever spesielt fiskekort for laks/sjøørret, samt betalt statlig fisketrygdavgift. Minstemål på laks og ørret på denne strekningen er 35 cm. På strekningen fra Grünerbrua opp til Bentsebrua er det ikke tillatt å fiske. Ovenfor Bentsebrua og opp til Maridalsvannet gjelder det vanlige Markakortet. I Maridalsvannet er det ikke tillatt å fiske.

 

Båtfiskevann (også bellyboat):
Det er ikke tillatt med motor, heller ikke el-motor i noen av  OFA’s vann.
Nordmarka: Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fyllingen Ø. og V., Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvatnet, Heggelivatnet S., Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjernet, Rottungen, Sandungen St. og V., Skillingen St., Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Svarten, Trehøringen, Vesleflåtan, Øyungen.Bærumsmarka: Burudvann, Trehørningen, Østernvann.Lillomarka:Aurevann, Steinbruvannet, Romstjern.Østmarka: Børtervanna, Fløyta, Fri-Elvåga Geitsjøen, Grinderen, Krokvannet N. M. og S., Lutvannet, Mosjøen, Murterudvannet, Mønevannet, Nøklevannet, Raudsjøen, Rolandsjøen, Røyrivannet, Tappenbergvann, Tonevannet.
Bellyboatvann/Flytering:
Belllyboat i disse vannene skal kun drives frem av svømmeføtter.Nordmarka: Elvannet, Fidlingen St., Kalvsjøen, Langvann (Ved Elvannet), Åklungen St. Østmarka: Langvannet, Steinsjøen.
”Moderne” meitevann:
Kortet gir anledning til å bruke inntil 3 stenger samtidig, på isen eller fra land, til agnfiske/meitefiske i disse vannene. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (les: ståsnøre). Man skal være tilstede og kunne vise fiskekort ved forespørsel. Vi oppfordrer ismeitere til å ikke spre ismeitestenger utenfor en tenkt radius av 30 meter.Nordmarka: Bogstadvannet, Sognsvann.

Bærumsmarka: Østernvann.

Lillomarka: Steinbruvannet, Romstjern.

Østmarka: Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Mønevannet, Nøklevannet, Rolandsjøen, Syverudtjern, Ulsrudvannet. Pluss: Sværsvann*, Stensrudvann* Gjertsrudtjern*og Østensjøvannet*.

Asker: Dikemarkvannene* (dvs: Verkensvannet, Ulvenvannet, Nordvannet og Svinesjøen).

I vannene som er markert med *, forvalter OFA kun deler av fiskeretten og driver heller ingen form for kultivering. Her er det ikke noe fiskekortoppsyn, og de er åpnet for å meite med inntil 3 stenger uten å ha løst fiskekort. Men for å melde inn fangster herfra til konkurranselister, kreves det at man har løst Fiskekort for Oslomarka først. Merk: Østensjøvannet er fuglereservat, og HER ER DET KUN TILLATT Å FISKE PÅ ISEN!

 

OFA oppfordrer til å slippe gjedde over 3 kilo uskadd tilbake i vannet. I gjeddevannene gytes det et enormt overskudd av gjedderogn uansett, og de store gjeddene er kannibaler som begrenser antallet smågjedder på sikt.

Det er strengt forbudt å flytte fisk mellom vann!