Fiskeregler for Akerselva

Fiskeregler for Akerselva

Fiskekortet Gjelder fra SJØEN til midt under Grünerbrua fra og med 1.juli til og med 30. september inneværende år.

*Fredningstid:  f.o.m. 1. Oktober t.o.m. 30. Juni

*Kortet Gjelder ikke for fiske mellom Grunerbrua og Nedre Foss

*Det er strengt forbudt å rykke/krøke fisk

* Minstemål er 35cm. for laks og ørret i denne delen av Akerselva

* Fangsoppgaven skal sendes inn uansett fangst (se baksiden av kortet)

* Kortet er bare gyldig sammen med betalt fiskeravgift

* Kortet kan ikke overdras

* kortet gir ikke rett til fangst av kreps

Over Bentsebrua gjelder det vanlige marka-kortet. og de vanlige regler for marka. Dvs: fredning (pga elv) i hele oktober.