Fiskekortet 2010

Årets fiskesesong starter 01.04. Fiskekortene er nå sendt ut i post til tidligere kortkjøpere. De selges også i flere lokale sportsbutikker og i den nye OFA-nettbutikken.

Dersom du tidligere har kjøpt fiskekort for Oslomarka og skrevet adresse på giroen, så skal du få fiskekortfolderen i posten i løpet av noen dager. Men om du ikke har fått noe etter påske, så har du falt ut av lista under adressevaskingen.

Alle som er under 18 år fisker gratis i Oslomarka og trenger ikke løse fiskekort (men alle må sette seg inn i de gjeldene fiskereglene som står bak på fiskekortene).

Fiskekortet selges også over disk (uten ekstra kostander) hos G-SPORT (Storo, Grensen og Slependen), INTERSPORT (Ryen, Skårer og Ski), NORDISK FISKEUTSTYR, JESTING SPORT, STRAM LINE, GLØMMI SPORT og PRIMA VILLMARK. Stor takk til disse butikkene som gjør dette uten noen ekstra kostnader verken for OFA eller kortkjøpere!

Fiskekortet kan også løses i den nye OFA-nettbutikken øverst på siden.

 

OBS: Sesongkortet (voksen, honnør og familie) gir innehaver 15% rabatt ved kjøp av fiskeutstyr i G-Sport butikkene på Slependen, Storo og Grensen, samt Intersportbutikkene på Ryen, Skårer og Ski Storsenter, og 10% hos Torshov Sport Fiske & Friluft! (Rabatt gis ikke på tidligere rabatterte varer).

Familiesesongkortet gjelder alle familiemedlemmer med samme bostedsadresse. Honnørsesongkortet gjelder pensjonister eller trygdede.

2-døgnskort (kun en kategori: 100 kr) kan løses via SMS og fortsatt i noen av de ubetjente fiskekortautomatene som står ved innfartsårene til Marka. Flere av automatene har vært utsatt for hærverk og er ute av drift, så ordningen med automater er i ferd med å erstattes helt av SMS.

Fiskeregler står oppført bak på fiskekortene (står også øverst på siden og i den nedlastbare PDFèn). Her finner du også liste over alle vann som i tillegg er åpnet for fiske fra båt, flytering eller bruk av 3 meitestenger (“moderne meitevann”).

Husk: minstemålet på ørret og størstemålet på gjedde

I 2010 er det lite nytt på fiskereglene eller i listene over båtvann, flyteringvann og mod.meitevann. Minstemålet på ørret er fortsatt 25 cm. Dette gjelder derimot ikke i de vannene som er markert som “Tett bestand/3 kryss på ørret” i den nyeste Fiskekartboka 8.utg. Husk å fukte hendene godt i vannet før du tar i fisk som skal settes ut igjen. Både ørret og abbor i markatjerna lever hovedsakelig av insekter og bunndyr, slike fisker er noe av det sunneste man kan spise.

Størstemålet på gjedde er justert ned til 70cm. All gjedde som er lengre enn 70cm skal settes ut igjen. Justeringen ned fra de tidligere 80cm har bakgrunn i NIVAs kvikkølvundersøkelse som myndighetene har lagt ut på Matportalen.no, der grenseverdiene for omsetning gjennomsnittlig ble overskredet i norsk gjedde over 70cm (les: stor gjedde = gammel toppredator = akkumulering i næringskjeden)

I tillegg så er de største rovfiskene som kjent verdifulle både for økologien og den videre sportsfiskeverdien i de bynære, lavereliggende OFA-vannene. Ta hensyn for å ikke skade de store gjeddene unødig.

Skitt fiske!