Fiskekortet 2009

Hvert år er det noen små justeringer og nyheter for å gi et best mulig fisketilbud. Sjekk ut:

Snart er ismarerittet over og den virkelige fiskesesongen i gang! Foto: Dag Ø.

Noen nyheter i 2009:

Det har som vanlig kommet inn en del forslag til justeringer på reglene fra fiskerne. Disse har blitt vurdert faglig og diskutert med de ulike Områdeansvarlige, som igjen har tatt det videre med lagsmedlemmer etter behov. Fiskereglene skal gi en best mulighet til å få fisk, innenfor bærekraftige rammer for bestandene. Siden det er viktig å følge med på hva fiskerne selv ønsker, så prøver vi å etterkomme de ønskene som vi finner faglig forsvarlige. Slike små justeringer innføres alltid som et prøveår i første omgang, om det fungerer fint så vil de trolig bli permanente.

Aldersgrensen for å måtte løse fiskekort i Oslomarka økes fra 16 til 18 år. Alle under 18 år fisker heretter gratis i alle OFAs fiskevann/elver. Dette er rekrutteringen av nye fiskere og den vil vi at skal være størst mulig.

Både sesongkortene og 2-døgnskortene for Oslomarka gjelder nå også i den lakseførende delen av Akerselva. Inntil bestanden av laks og sjøørret bygger seg opp i takt med effekten av det nye klekkeriet, så selges det ikke noe eget fiskekort her. Husk imidlertid at alle som skal fiske anadrom fisk (her laks og sjøørret) i elv  i Norge må ha løst Statlig fisketrygdavgift. (denne trengs ikke til å fiske innlandsfisk). Fangster av laks/sjøørret her må meldes inn til OFA.

Fiskekortet gir i 2009 rett til å fiske med 2 stenger i Båtvann (se liste over slike vann bak på fiskekortet). I disse vannene har det i flere år kommet henvendelser fra ivrige fiskere med enmannskanoer/kajakker som gjerne vil dorge med 2 stenger. Siden de fleste av disse båtvannene er såpass store, så ser vi ikke noe faglig argument mot dette. Oppsynet meldte dessuten om at det var vanlig å treffe fiskere i de store vannene som fisket med en markstang samtidig som de tok noen kast med sluk, og at det føltes urimelig (av åpenbare grunner) å måtte henge seg opp i dette. Når fiskekortet gir rett til å fiske fra båt med 2 stenger, så måtte det selvsagt også gjelde for is og land i de samme vannene for å ikke bli urettferdig. Det er derimot ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).

Ellers så prøver vi ut en ordning med størstemål på gjedde. Her følger OFA etter Engerdal Statsallmenning som har hatt dette i 2008. Bakgrunnen er at de virkelig store rovfiskene er gamle og fåtallige, og at det øker sportsfiskeverdien voldsomt å ha flere slike i vannene. Da får man solgt flere fiskekort. Disse gamle (største) topp-rovfiskene har også så store problemer med luftbårne miljøgifter i kjøttet at det gis offentlige kostholdsråd mot å spise dem, så de har en mye større nytteverdi ute i vannene enn på matbordet. Størstemålet er satt såpass høyt som 80cm så det er sjelden at det blir aktuelt, men det er et sunt budskap å sende ut og det viser at man følger med på sportsfisketrendene og dagens forståelse av økologien i vannene.

Ellers så har vi fått aksept fra grunneierne om å få åpne Store Daltjuven som flyteringvann. Det samme gjelder Grimsvatn, Hakklokroktjern samt Svartvatn på Løndalshøgda. Dette stammer fra innsendte ønsker i en tråd på forumet på Fluefiskesiden. Disse ble diskutert med de berørte Områdeansvarlige i Nordmarka Nord (Freddy Wingeng), og Hellik Råen (sentrale deler av Nordmarka) som tok det videre med de de aktuelle lagene. Det var kun positive tilbakemeldinger på alle fronter, så dette er en gladsak.

Komplette fiskeregler står oppført bak på alle fiskekortene i 2009.

For de som betaler direkte via Intaur.no, så kan man laste ned OFA-fiskekortet her: OFA-Fiskekort 2009 , klistre på kvitteringen og laminere selv (dette er praktisk siden fiskereglene og oversikten på hvilke vann som er åpnet for båt, flytering og moderne meitefiske er oppført på baksiden av fiskekortene). PS: Vent med å løse nytt fiskekort her til OFAs del på Inatursiden er blitt oppdatert til 2009!

Fiskekortene sendes ut i post til alle tidligere kortkjøpere i disse dager. Alle skal ha fått kortene i postkassen rundt sesongsstart, men vent gjerne til ca.10.04. med å etterlyse kortet. Det var noe forsinkelser i posten i fjor. Dersom man ikke får kort i posten, så ta kontakt med OFA-kontoret som oppdaterer databasen og sender et kort til deg manuelt.

Som vanlig så selges fiskekortene over disk (uten ekstra kostnader) i en rekke sportsbutikker i Oslo-området. Noen av butikkene gir opgså knallgode rabatter (gjelder ikke allerede rabatterte priser) for innehavere av Sesongkortet 2009 (voksen, honnør eller familie). Dette er Sportshuset (kun fiskeutstyr 15%), Out Fishing (15%), Prima Villmark (10%) og Torshov Sport (10%). Fiskekortene kan også løses via SMS og på Internett.

Det ligger komplett info om kortvarianter, utsalgssteder, rabattordninger og priser i linken “Kjøp fiskekort her”.

80% av OFAs inntekter kommer fra fiskekortsalget. Ved å løse fiskekort for Oslomarka bidrar du derfor aktivt til å støtte det videre kultiveringsarbeidet.

Meld inn flest mulig fangstrapporter fra Marka øverst på denne siden.

OFA ønsker alle “skitt fiske” i den nye sesongen!