Canadarøyene i Lutvann

Ble det tatt en fisk som mest sannsynlig var en ren canadarøye på sluk i Lutvann. Den veide 350 gram og var 33,8 cm lang (3 ulike bilder på cdn). Fiskeren Tor-Arne Vestli ringte til OFA og meldte ifra om den spesielle fisken.

OFA har lenge hatt mistanker om at canadarøyene som ble satt i Lutvann på 80-tallet formerte seg her, men nå kunne vi faktisk få et eksemplar som vi kunne analysere nærmere.
Det frister nemlig lite å drive et prøvefiske etter canadarøye i disse nærvannene. Da ville en rekke store fisker av flere arter gått til grunne i garna. Fisken i disse vannene skal tas på stang! Fisken ble levert til noen av landets fremste eksperter på ferskvannsfisk ved Zoolgisk museum i Oslo, og de mente også at det mest sannsynlig var en ren canadarøye.

Denne arten har evnen til å krysse seg med canadisk bekkerøye som på den tida også ble satt ut i Lutvann. Det er svært vanskelig å vite helt sikkert at det ikke er en krysning. Fisken ble aldersbestemt til å ha 4 vintersoner. Det vil si 5 vekstsesonger. Tilbakeberegnet lengde: 1: 5,5 cm, 2: 11,5 cm, 3: 18,5 cm, 4: 29,0 cm. Man skulle ha forventet at denne fisken burde vært større, og det virker som om den ikke har spist særlig mye fisk enda. Etter at den slår over på fiskediett eksploderer nemlig veksten. Det har også blitt sendt inn en del bilder av andre små canadarøyer tidligere fra Lutvann (Svein har bilder).

Selv om så få eksemplarer er alt for lite grunnlag til å konkludere med noe, kan man tenke seg at det sannsynligvis fortsatt befinner seg en liten bestand av canadarøye i Lutvann. Canadarøya blir svært gammel så noen av de opprinnelige fiskene finnes trolig også. Canadarøye er en storvokst og rovgrisk amerikansk røyeart som var ment å skulle tynne ut bestandene av småvokst røye og stingsild. I dag får man stor og fin røye i Lutvann.

Det er ikke lenger tillatt å sette ut slik fisk i Norge. Årsaken er at man ikke vil spre fremmede arter og er redd for spredning av sykdommer og parasitter. De eventuelle sykdommene og parasittene som alle disse utsettingene kan ha spredd er det ikke noe å gjøre med nå uansett. Det er i så fall ikke noe som har gitt merkbare virkninger i de vanna som fikk slik fisk i Oslomarka. Utfisking med garn for å utrydde slik fisk er både håpløst og vil dessuten fange mange andre arter samtidig og rasere vannet sportsfiskemessig. Spredningsfaren fra disse vannene er også liten. Så vannene får være i fred. Canadarøya trives best i kaldt vann og trekker dypt på sommeren. Rask dorging med wobbler, slukfiske, meite med agnfisk, eller for de som fisker flue kan en streamer kan gi resultater. Se etter jaging i overflata!