Årboka 2006

Vi har fortsatt en del Årbøker igjen. Ikke så mange butikker som har de til salgs. Det enkleste er derfor enten å bestile via mail på dag@ofa.no ,eller komme oppom og kjøpe på OFA kontoret i normal arbeidstid. Boka gir et tilbakeblikk på fjoråret med fangster og bilder, alt OFA arbeid, utsettingstall for alle vann, pluss en masse annet hyggelig markafiske-relatert lesestoff. Gratis tilbud til de som er registrert på lagene. Koster ellers bare 150,-

Redaksjon Årboka 2006: Redaktør Øystein Søbye, Redaksjonskomite: Svein Gabrielsen og Dag Øivind Ingierd.

Innhold:

Områdeekspedisjon til Nordmarka Øst.

Intervju med Rune Hanssen (OFA storfisker)

Info om Totalkortet

Tilbakeblikk på Fiskekonkurransen 2005

Masse bilder, fangstrapporter og fangsthistorier fra 2005

Fiskekonkurransen 2006

OFAs arbeid i 2005

Utsettingslister 2005

Abborfiske

Effekt av nye regler om Bellyboat og Moderne meite

Med flue bak båten

Kultivering av gytebekker

Markdrag

Odd Barra, har vært med i OFA siden 1948

Med Lars Nilssen på tur

Andersduppen

Ålemeite-ekspedisjon til Oslomarka

Nytt diskusjonsforum

Viktige næringsdyr for ørreten

Harvemeite

Flytting av fisk i Akerselva

Styrets årsberetning

Pluss noen mindre rammesaker

Løp og kjøp! Vi gikk helt tomme i fjor og har ingen igjen av den forrige boka. Derfor har vi tryket en del flere i år. Det er fortsatt en del igjen av årets utgave. Koster bare 150,-

For de som vil holde seg selv oppdatert med hva som skjer i marka, hvor storfiskene blir satt ut osv. Både fangstinnmeldingene og utsettingslistene er fine å bruke i planlegging av nye turer i kombinasjon med Kartboka. Noen bruker f.eks notat-sidene bak i Kartboka og fyller inn utsettingstall og andres fangster i interessante vann fra flere år tilbake… Du finner også noen få avsløringer av en del små “spesialvann”, som ikke er navngitt i artiklene på Nettet..