Åpning for nye fiskemuligheter

Alle fiskeregler og hvilke vann de gjelder for står oppført på fiskekortet

Flytering-/Bellyboatvann

Etter forespørsel fra kortkjøperne blir det noen nye muligheter for fisking i enkelte vann i OFAs forvaltningsområde. Flytering eller bellyboat blir stadig mer vanlig og tidligere var det ikke noe behov for annet enn å definere dette annet enn som båt. Alle som har prøvd å fiske fra flytering som drives av svømmeføtter, vet at det er store forskjeller mellom båt og flytering. Hovedforskjellen er at det ikke går an å dorge over så store områder med en flytering som med f.eks en kano. Noen er skeptiske til at fluefiskerne får en fordel som andre ikke får. Dette er ikke tilfelle. Det er ikke noe krav om at man må fiske med flue fra flytering. Dette vil også gi muligheter for å komme seg ut på røyegrunnene før isen legger seg for å pilke. Man kan også fiske med jigg eller meite i de dype områdene når fisken går langt fra land om sommeren osv osv. Noen kriterier kreves for å åpne for slike vann. De må være store nok til at fiskere på land ikke blir forstyrret, og det må ikke være til skade for dyrelivet. Spesielt sky fugler som f.eks lom og fiskeørn liker ikke båter. Spesielt vann som har øyer med potensielle hekkeplasser skal derfor ikke forstyrres! I første omgang åpnes det bare 2 nye vann i Nordmarka for flytering. Disse vannene er i minste laget for dorging med kano. Elvann har en del øyer, men disse er bebygd med hytter med allerede eksisterende båttrafikk til og fra hyttene på vannet. Dersom ordningen fungerer greit er det mulig at det blir åpnet for flere slike vann kommende år.

 

Flyteringvann/bellyboat:
Nordmarka: Langvann og Elvann. (merk: fiskekortet gjelder kun deler av Elvann )

Kortet gir tillatelse til å fiske med en stang fra bellybåt/flytering i de nevnte vann.

Flytering/Bellybåt skal kun drives fram av svømmeføtter.

 

Moderne meitevann

Stadig flere sportsfiskere i Oslo-området har fått interesse for meitefiske (fiske med naturlig agn) og da spesielt etter andre arter enn ørret. Såkalt ismeite etter arter som fiskespisende stor-abbor, lake og ikke minst gjedde er blitt svært populært. Om sommeren meites det også arter som ål, suter, karuss og karpe. Enkelte av de lavereliggende vannene som OFA har innenfor sitt forvaltningsområde huser komplekse fiskebestander med mange ulike arter. Slike vann er typiske meitefiskevann siden mange av disse artene fiskes mest effektiv med naturlig agn. Mange potensielle fiskekortkjøpere mener det er synd at gode generelle fiskeregler som egner seg til vanlig ørretfiske, også skal legge beslag på vann som huser en rekke andre spennende arter. Vanlige regler for ørretfiske i Norge betyr at det kun er tillatt å fiske med en stang av gangen. Meitefiske etter andre arter enn ørret krever ofte mye mer tålmodighet av fiskeren. For at man i det hele tatt skal ha forhåpninger om å meite noenlunde effektivt, brukes det i dag vanligvis inntil 3 stenger samtidig i vann som f.eks Gjersjøen, Langen, Kolbotnvannet og Årungen som ligger utenfor OFAs område. Årsaken til at det blir fisket mye der istedenfor på OFA-vann som f.eks Bogstadvannet, er rett å slett fordi man nesten ikke får slik fisk om man vil fiske lovlig og da drar man heller dit det er gratis å fiske. Vi ønsker at flest mulig skal fiske på vannene ”våre”. At det fiskes litt mer etter f.eks  storabbor, gjedde og ørret på disse aktuelle vannene vil ikke vil kunne påvirke bestandene negativt. Vi ser derfor ingen grunn for å sperre for dette, så lenge det begrenses til noen utvalgte vann med mange ulike arter. Det må understrekes at det ikke er tillatt å forlate fiskende redskap. Dette kalles ståsnører og det er fortsatt ulovlig. Dessuten oppfordres det til fiskere å ikke spre de inntil 3 stengene over et for stort område.

Moderne meitevann:

Nordmarka: Bogstadvannet, Østernvann, Burudvann. Østmarka: Ulsrudvann ogNøklevann. Sørmarka: Syverudtjern. Lillomarka: Steinbruvann.

Kortet gir tillatelse til å meitefiske (fiske med agn) med inntil 3 stenger i de nevnte vann. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).

Båtvann

 

Nye båtvann:
Nordmarka: Harestuvannet og Gjerdingen (merk: kortet gjelder kun deler av vannene).  Østmarka: Fløyta, Tappenbergvann, Midtre Krokvann , Søndre Krokvann og Grindern.

Kortet gir tillatelse til å fiske med 1 stang fra båt de nevnte vann.

Def. Båt: All flytefarkost (inkludert bellyboat/flytering). Det er ikke tillatt med motor. Heller ikke elektrisk motor.

 

Harestuvannet og Gjerdingen er store vann. OFAs fiskekort gjelder bare deler av vannene.

 

Vannene i Østmarka er åpnet for båtfiske av en spesiell årsak. De er egentlig for små til å være vanlige båtfiskevann, men siden hele Losbyvassdraget er en svært populær padle-løype er det mye kanotrafikk i alle disse vannene hele sesongen. Oppsynet har påpekt at det er et vanskelig regelverk å håndheve siden kun noen av vannene har vært båtfiskevann. Mange familier bruker denne ”vannveien” og ønsker selvfølgelig å ha ett snøre uti bak kanoen for å få litt ørret. Det er vurdert slik at kanoene er der uansett og at det er en større fordel for fiskerne i kanoen, enn ulempe for fiskerne på land, å åpne for at de får ha et snøre bak båten. Det er også spennende klekkinger litt utpå vannene som nå kan nås med bellyboat.