Akerselva fredet

OFA minner om at gytefisken som kommer opp fra sjøen til Akerselva nå er fredet pga. klorutslippet.

Innsiget av fisk som var på sjøbeite under det fatale klorutslippet i vinter, forventes å vandre opp utover høsten.

SharkSå godt som all fisken fra det nye klekkeriet (minst 135.000) er dessverre døde. Ingen av disse nye kultiveringsgenerasjonene var blitt gamle nok til å vandre ut før kloren tok livet av dem. OFA må derfor starte oppbyggingen helt på nytt fra restene av den gamle, allerede synkende bestanden. Basert på utviklingen de siste årene forventes innsiget å være på kun 40-70 kjønnsmodne individer. Når dette så skal fordeles på sjøørret og laks, og deretter hanner og hunner, så er det ingen å miste. Særlig ikke av hunnene. Det er klart mest av små sjøørret hanner og små hannlakser. Noen er ikke brukbare til avl, og i  fjor fikk vi også rømt oppdrettsfisk som måtte slaktes ut. Det er sannsynligvis altfor få store hunnfisker av begge arter igjen, til å klare å fylle opp rognkassene på klekkeriet. For å få et best mulig resultat må derfor all fisken som kommer inn fra sjøen fredes til å kunne bli vurdert som stamfisk. Det er fint om folk følger med på at det ikke bedrives tyvfiske i elva, særlig ved vandringshinderet i kulpen ved Nedre Foss. Følg med på OFA-siden for innkallinger av frivillige til å være med på stamfiske i oktober og november.

Bare noen dager etter klorutslippet sendte som kjent OFA inn 5 akutte søknader til Fylkemannen.

Den ene gikk på å få godkjenning til å kunne kjøpe et evt. overskudd av rogn (desinfisert) fra klekkeriet i Sandvikselva for å være sikker på å fylle opp Akerselva-klekkeriet skikkelig. Dette er gjort flere ganger tidligere, siden den genetisk unike stammen i Akerselva ble utryddet under industrialiseringen. Merkeprosjekter viser også at fiskene vandrer mellom elvene i dette brakkvannsbassenget hele tiden. Indre Oslofjord må kunne forvaltes lokalt som en felles stamme. Men etter snart et halvt års behandlingstid, så har det enda ikke vært mulig å få en avklaring på dette spørsmålet fra Fylkemannen. Etter gjentatt purring så sier de at de ikke vil ta stilling til saken før de vet hvor mye rogn OFA får tak i under eget stamfiske.

Problemet er at vannet i Akerselva er mye varmere enn Sandvikselva om høsten på grunn av den trege høstsirkulasjonen i det dype Maridalsvannet, og dermed kommer gytemodningen senere i Akerselva. Når OFA vet hvor mye rogn det er mulig å skaffe i Akerselva, så er det med andre ord for sent å hente noe inn fra Sandvika siden fisken der har gytt allerede..

klorutslipp akerselva mars 2011 091

En enkelt bøtte med død rekrutteringsfisk etter klorutslippet i vinter. Stasjonær ørret, og ung sjøørret og særlig laks i alle aldersgrupper lå strødd over hele elvebunnen. Begge foto: Dag Øivind Ingierd, Fiskeforvalter OFA