3 overlevende av 135.000

Oslomarkas Fiskeadministrasjon satte ut 135.000 yngel – 3 stk yngel overlevde klorutslippet i Akerselva

Etter det fatale klorutslippet i Akerselva i mars i år ble det foretatt en undersøkelse i elva for å finne ut om fisk hadde overlevd.  Undersøkelsene viste at det var så å si intet liv i elva.

Kombinasjonen av is og kaldt vann er ikke optimal for å finne ut av situasjonen i elva i forhold til om det kan være fisk, bunndyr eller kreps som har klart seg.  Derfor ble det besluttet å foreta nye undersøkelser etter at isen hadde gått og vannet var blitt varmere fordi fisken er mer aktiv i høyere vanntemperatur og dermed lettere å finne.

  • mai el-fisket NIVA og Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) for å sjekke om fisk hadde overlevd.  Det ble et svært nedslående resultat.  Av de 135.000 ørret og laks som OFA har satt ut de siste 3 årene ble det bare konstatert at 3 små ørreter overlevde klorutslippet. Det ble ikke funnet noen lakseunger i hele elva.
    Dette er et katastrofalt resultat sier daglig leder i OFA, Bjørn Torp. Når det synlige resultatet er at kun 3 ørreter av 135.000 har overlevd vil vi hevde at situasjonen er verre enn forventet, sier Torp.

OFA har lagt ned hundrevis av timer i Akerselva for å få opp stammen av laks og sjøørret.  Alt dette arbeidet er bortkastet.  I tillegg har det blitt lagt til rette for et svært populært krepsefiske for familier i elva som mange ser frem til hvert år, men som nå blir uaktuelt i mange år fremover.

Til tross for at OFA mener at det mest sannsynlig ikke er nok føde for fisk i elva nå, ble det fredag satt ut ca 10.000 sjøørretyngel i elva.  Dette var det eneste alternativet vi hadde, sier Torp, da de tiltakene OFA har presentert for Fylkesmannen for ta vare på yngelen, ble avvist.  Vi håper noen individer klarer seg, avslutter Torp